مأموریت و چشم انداز

چشم انداز نگین تجارت پیام

چشم انداز  

چشم انداز ما تبدیل شدن به کارآمد‌ترین و برترین شرکت بخش خصوصی در حوزه کالاهای استراتژیک شیمیایی در عرصه بین المللی است.

مأموریت  

ماموریت ما رسیدن به این چشم انداز از طریق بالا بودن سطح دانش حرفه‌ای حوزه کاری خود، درک علل و روند تغییرات آنی موثر بر ارزش کالا‌ها و خدمات، درک جایگاه مشتری به‌عنوان ارزشمند‌ترین عنصر فرآیند کارمان، شناسایی نیاز‌های واقعی آنان و با اتکا به کار گروهی، اشتیاق، همکاری، خرد جمعی و وفاداری به پیمان‌هایمان آنرا محقق خواهیم کرد.

مأموریت نگین تجارت پیام