دی اتیلن گلیکول

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

حالت ماده: مایع

فرمول شیمیایی: C4 H10 O3

حجم بسته بندی: بشکه 230 کیلوگرمی (1 تنی) IBC tank

موارد مصرف:1- تولید رزین 2- کرم ها 3- آب زدایی 4- رنگ و پوشش 5- محصولات بهداشتی

دسته: